Vi följer riktlinjerna från FHM

Vi tar läget på stort allvar och kommer hela tiden följa restriktionerna som folkhälsomyndigheterna bestämmer.